Συνεργασία

Επιθυμούμε και επιδιώκουμε την επικοινωνία με ικανά άτομα με γνώσεις στο χώρο που δραστηριοποιούμαστε. Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης που ακολουθούμε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.