Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [Disk full (/tmp/#sql_26c_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Η εταιρία – M.P Taxsmart
 

Η εταιρία

Η MP Taxsmart LTD είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες λογιστικές, ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες στην Κύπρο που έχει συγκροτηθεί από έναν εξαιρετικά εξειδικευμένο επαγγελματία τον Μιχάλη Παπαμιχαήλ. Παρέχει επαγγελματικές επαρκείς σε μεμονωμένους επιχειρηματίες καθώς και σε εταιρείες που περιλαμβάνουν υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου, φορολογίας και παροχής συμβουλών.

Κύριος σκοπός μας είναι να αντιληφθούμε την βασική επιχειρηματική δραστηριότητα του πελάτη. Προσπαθούμε επίσης να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να ελαχιστοποιήσουν τις δαπάνες τους και να μεγιστοποιήσουν τις πωλήσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις ταμειακές τους ροές, ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικές στην αγορά. Οι συμβουλές μας βοηθούν τους πελάτες να αναζητήσουν ευκαιρίες για να τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν και να επεκταθούν στο εμπόριο τους. Η εταιρεία μας διαθέτει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο, τόσο τοπικών, όσο και διεθνών πελατών.

Τα σχόλια που λαμβάνουμε από αυτούς είναι ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες μας όσον αφορά την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που τους προσφέρουμε και την ικανότητα να πληρούν τους στόχους και τις προθεσμίες τους. Το προσωπικό της εταιρείας είναι εξειδικευμένο και η εργασία τους γίνεται με επαγγελματισμό και εμπιστευτικότητα.