Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [Disk full (/tmp/#sql_26c_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Συνεργάτες & Προσωπικό – M.P Taxsmart
 

Συνεργάτες & Προσωπικό

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Μιχάλης Παπαμιχαήλ είναι πιστοποιημένος λογιστής στο Λονδίνο και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Είναι ένα φιλόδοξο άτομο, το οποίο το 2002 έγινε εταίρος στην δική του εταιρεία. Έχει δουλέψει ως μάνατζερ σε πολλές ελεγκτικές εταιρείες, όπου απέκτησε υψηλού επιπέδου εμπειρία στο τομέα της φορολογίας, του ελέγχου και της συμβουλευτικής. Το 1994 αποφοίτησε με διάκριση από το Πανεπιστήμιο Thanes Valley. Το 1998 έγινε μέλος του Συλλόγου φοροτεχνικών. Είναι μέλος της Ένωσης πιστοποιημένων λογιστών και από το 2002 είναι μέλος του Ινστιτούτου των Πιστοποιημένων Δημόσιων Λογιστών της Κύπρου.

Εκπάιδευση Συνεργατών

Η εταιρεία μας γνωρίζει ότι προκειμένου να έχει την καλύτερη δυνατή επαγγελματική απόδοση οφείλουμε να εκπαιδεύουμε τους υπαλλήλους μας. Για αυτό και οι υπάλληλοι μας βρίσκονται σε συνεχή εκπαίδευση προκειμένου να είναι διαρκώς ενημερωμένοι για όλες τις αλλαγές που γίνονται και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το επάγγελμα μας. Δίνεται επίσης ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικασίες πρόσληψης.