Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [Disk full (/tmp/#sql_26c_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

10 Λόγοι γιατί να δραστηριοποιείστε στην Κύπρο – M.P Taxsmart
 

10 Λόγοι γιατί να δραστηριοποιείστε στην Κύπρο

Ε.Ε και Ευρωζώνη

Η Κύπρος είναι ένα από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Κρατών.

Στρατηγική θέση

Η Κύπρος βρίσκεται στο ανατολικότερο σημείο της Ευρώπης στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας.

Φορολογία

Η Κύπρος προσφέρει ένα από τα πιο ελκυστικά φορολογικά συστήματα στην Ευρώπη.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στατιστικά στοιχεία του 2011 δείχνουν ότι το 33.6% των Κυπρίων ηλικίας από 15-64 έχουν αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αξία στις επενδύσεις

Η Κύπρος είναι ένα δυναμικό επιχειρηματικό κέντρο που προσφέρει σχετικά το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.

Νομικό Πλαίσιο

Στην Κύπρο η επιχειρηματικότητα πραγματοποιείται με βάση το εθιμικό δίκαιο, τη λογιστική και νομική διαφάνεια.

Υπηρεσίες Υψηλού Επιπέδου

Ο τομέας των υπηρεσιών συνεισφέρει γύρω στο 80% του ΑΕΠ και απασχολεί περίπου το 74% του ενεργού εργατικού δυναμικού.

Ευκολία στην Επιχειρηματικότητα

Η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο ποιότητας που προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και ανταμείβει με ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις.

Ποιότητα ζωής

Η Κύπρος προσφέρει ένα θαυμάσιο περιβάλλον με ένα άνετο βιοτικό επίπεδο.

Κατοικία και δικαιώματα του πολίτη στην Κύπρο

Μη κάτοικοι της Ε.Ε έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μόνιμη άδεια παραμονής με την αγορά ενός ιδιωτικού σπιτιού.